Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

2024 EcigVN

Quyền miễn trừ trách nhiệm là quyền từ chối trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm của EcigVN đối với bất cứ tổ chức, cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại website: www.EcigVN.com hoặc những tên miền khác có dẫn đến website này .
Tất cả những người truy cập vào website www.EcigVN.com được coi là mặc nhiên chấp thuận tất cả quy định do EcigVN đưa ra dưới đây:

Miễn trừ trách nhiệm
Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ thay đổi, bị xoá hoặc cải tiến thường xuyên mà không cần báo trước.
EcigVN không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả trong quá trình nhập liệu, và những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết của EcigVN.

Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép, lưu trữ phần nào của trang web này trong cơ sở dữ liệu trên máy vi tính hoặc công bố dưới bất kỳ hình thức nào, về mặt điện tử, cơ khí, chụp ảnh hoặc ghi âm bằng bất cứ cách nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà phát hành

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, EcigVN bảo lưu quyền thay đổi mà không cần báo trước.

Tệp cookie
Trang web EcigVN của chúng tôi sử dụng các cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt theo một trang internet trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng các cookie để cải thiện trang web của mình cũng như giám sát lưu lượng truy cập web. Bằng cách này, chúng tôi có thể xem số lượng người đã truy cập trang web của mình trong một khoảng thời gian cụ thể. EcigVN chỉ sử dụng dữ liệu kết hợp không thể truy xuất được đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân cụ thể nào. Dĩ nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie.

EcigVN không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc nội dung của website này là không có lỗi. EcigVN sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật trên website này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời.

EcigVN không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp trong trường hợp việc truy cập website này không thực hiện được, bị trì hoãn, hoặc chậm trễ về mặt thời gian, người sử dụng có thể không chuyển được các thông tin của mình hoặc các thông tin này có thể không được xử lý nhanh hoặc người sử dụng không tải được thông tin đúng lúc.

Liên kết giữa website của EcigVN và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của EcigVN. EcigVN không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các website đó.

Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.